Αναζήτηση:
English
Εταιρικές Ανακοινώσεις

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών,Δελτία Τύπου,Εταιρικές Ανακοινώσεις
περισσότερα
Οικονομικά Αποτελέσματα

Ετήσιες, Εξαμηνιαίες Οικονομικές Εκθέσεις, Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες
περισσότερα
Εταιρική Παρουσίαση

περισσότερα
Νέα και Ανακοινώσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις

04/08/2017
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29/08/2017
05/09/2016
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 05/09/2016
29/07/2016
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 29/07/2016
08/07/2016
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
08/07/2016
Συνολικός Αριθμός Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφου
08/07/2016
Σχέδιο Αποφάσεων Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29/07/2016
08/07/2016
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29/07/2016
08/07/2016
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 08/07/2016
24/06/2016
Γνωστοποίηση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556
17/06/2016
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
17/06/2016
Σχέδιο Αποφάσεων Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 08/07/2016
17/06/2016
Συνολικός Αριθμός Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφου
17/06/2016
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 08/07/2016
03/03/2016
Ανακοίνωση σχετικά με απόφαση ΠΠΑ αίτησης 106β
03/03/2016
Γνωστοποίηση Νέας Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
21/07/2015
Εκδίκαση Αίτησης Συμφωνίας Εξυγίανσης Αρ.106β
17/07/2015
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 17/07/2015
26/06/2015
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 17/07/2015
26/06/2015
Σχέδιο Αποφάσεων Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 17/07/2015
26/06/2015
Συνολικός Αριθμός Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφου
26/06/2015
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
02/06/2015
Γνωστοποίηση Νέας Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
04/05/2015
Σε συνέχεια της απάντησης σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
30/04/2015
Απάντηση σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
29/04/2015
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
09/04/2015
Ανακοίνωση σε Απάντηση Ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς
08/04/2015
Απάντηση σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
06/04/2015
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 28/04/2015
05/02/2015
Ανακοίνωση Αλλαγής (λόγω συγχώνευσης) Βασικού Μετόχου
23/01/2015
Γνωστοποίηση Νέας Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
12/01/2015
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2014
08/01/2015
Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού
19/12/2014
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 12/01/2015
15/10/2014
Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του Ν.3588/2007
02/10/2014
Γνωστοποίηση Αλλαγής ΔΣ
11/06/2014
Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του Ν.3588/2007
31/03/2014
Ανακοίνωση για τη μη Δημοσίευση Οικονομικής 'Εκθεσης Χρήσης 2013
27/03/2014
Ανακοίνωση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου
27/03/2014
Γνωστοποίηση Παραίτησης Μελών Δ.Σ.
27/03/2014
Μελλοντικές κινήσεις της ΔΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε.
26/03/2014
Ανακοίνωση σχετικά με σχολιασμό δημοσιευμάτων του τύπου
12/02/2014
Ανακοίνωση σχετικά με σχολιασμό δημοσιευμάτων τύπου
06/02/2014
Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης ΔΣ
30/01/2014
Εκδίκαση Αίτησης Υπαγωγής στο άρθρο 99
22/01/2014
Εξελίξεις στη διαδικασία συγχώνευσης με την ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. και παροχή διευκρινίσεων
21/01/2014
Εξελίξεις στη διαδικασία συγχώνευσης με την ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.
19/12/2013
Αναβολή Συζήτησης Αίτησης Άρθρου 99
04/12/2013
Γνωστοποίηση Αλλαγής Διευθυντικών Στελεχών
04/12/2013
Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης ΔΣ
02/12/2013
Ανακοίνωση Κατηγορίας Επιτήρησης 9Μ 2013
17/10/2013
Εξελίξεις στη διαδικασία συγχώνευσης
01/10/2013
Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου
27/09/2013
Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
12/09/2013
Ανακοίνωση σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
11/09/2013
Παραίτηση Μέλους Δ.Σ.
10/09/2013
Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του Ν.3588/2007
04/09/2013
Ανακοίνωση σχετική με την Κατηγορία Επιτήρησης

Δελτία Τύπου

01/03/2012
Επιχειρηματικές Εξελίξεις
07/07/2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ομολογιακό Δάνειο
30/06/2010
Δελτίο Τύπου - Ομολογιακό Δάνειο
31/03/2010
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2009
11/01/2010
Ανακοίνωση για συμμετοχή στο ODDO MIDCAP Roadshow