Αναζήτηση:
English
Διοικητικό Συμβούλιο

περισσότερα
Profile Ομίλου

περισσότερα
Πιστοποιήσεις

περισσότερα
Συνελεύσεις Μετόχων
Συνελεύσεις Μετόχων
30/06/2011 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011, 09:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 1ο χλμ Αττικής Οδού, Θέση Τρύπιο Λιθάρι στην Μάνδρα Αττικής.
05/01/2011 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 05 Ιανουαρίου 2011, 09:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Ελαιών 54, Κηφισιά.
 23/07/2010 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010, 09:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Ελαιών 54, Κηφισιά.
 25/06/2010  ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010, 09:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Ελαιών 54, Κηφισιά.
30/06/2009 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 30 Ιουνίου 2009, 09:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Ελαιών 54, Κηφισιά.
25/07/2008 ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 25 Ιουλίου 2008, 09:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Ελαιών 54, Κηφισιά.
13/06/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 13 Ιουνίου 2008, 09:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Ελαιών 54, Κηφισιά.
04/04/2008 ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 4 Απριλίου 2008, 09:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Ελαιών 54, Κηφισιά
08/06/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 8 Ιουνίου 2007, 08:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, οδός Σαλαμίνος 10, Πειραιάς.
30/06/2006 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 30 Ιουνίου 2006, 08:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Σαλαμίνος 10, Πειραιάς.
14/10/2005 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2005, 08:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Σαλαμίνος 10, Πειραιάς.
30/06/2005 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 30 Ιουνίου 2005, ώρα 08:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Σαλαμίνος 10, Πειραιάς.
30/06/2004 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2004, 08:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Σαλαμίνος 10, Πειραιάς.
05/03/2004 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2004, 09:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας.