Αναζήτηση:
English
Διοικητικό Συμβούλιο

περισσότερα
Profile Ομίλου

περισσότερα
Πιστοποιήσεις

περισσότερα
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών
Στοιχεία Προσώπου που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Στοιχεία Συναλλαγής
Λόγος Υπ. Ονοματε- πώνυμο Ιδιότητα Συναλ/μενος Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία Α/Π Παρ Είδος
Β OLGA NOVIKOVA Μέλος Δ.Σ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο με πρόσωπα της περίπτωσης Β 18/03/2012 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 9.022.977 9.925.274,7 Α Μετοχη (κοινη)
Β ANITA SUBBA HAMILTON Μέλος Δ.Σ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο με πρόσωπα της περίπτωσης Β 18/03/2012 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 9.022.977 9.925.274,7 Α Μετοχη (κοινη)
Α ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Άλλος Διευθυντής  ο Ιδιος
18/03/2012 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 211.525 232.677,5 Π Μετοχη (κοινη)
 A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος  ο Ιδιος
13/03/2012 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 805.751 725.176 Π Μετοχη (κοινη)
 A

ΠΙΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Άλλος Διευθυντής  ο Ιδιος
13/03/2012 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 900.000 810.000 Π Μετοχη (κοινη)
 B OLGA NOVIKOVA Μέλος Δ.Σ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο με πρόσωπα της περίπτωσης Β 13/03/2012 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.705.751 1.535.175,9 Α Μετοχη (κοινη)
B ANITA SUBBA HAMILTON Μέλος Δ.Σ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο με πρόσωπα της περίπτωσης Β 13/03/2012 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.705.751 1.535.175,9 Α Μετοχη (κοινη)
 A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Προεδρος Διευθ. συμβουλος
 ο Ιδιος
01/03/2012 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 4.176.080 3.758.472,00 Π Μετοχη (κοινη)
 A

ΠΙΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος Δ.Σ Εκτελεστικό  ο Ιδιος
01/03/2012 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.350.596 1.215.536,00 Π Μετοχη (κοινη)
Β OLGA NOVIKOVA Μέλος Δ.Σ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο με πρόσωπα της περίπτωσης Β 01/03/2012 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 6.000.000 5.400.000,00 Α Μετοχη (κοινη)
Β ANITA SUBBA HAMILTON Μέλος Δ.Σ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο με πρόσωπα της περίπτωσης Β 01/03/2012 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 6.000.000 5.400.000,00 Α Μετοχη (κοινη)
Β ANITA SUBBA HAMILTON Μέλος Δ.Σ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο με πρόσωπα της περίπτωσης Β 13/02/2012 ΑΛΛΗ ΑΓΟΡΑ 9.167.082 10.083.790,00 Π ΕΚΤΟΣ
Β ANITA SUBBA HAMILTON Μέλος Δ.Σ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο με πρόσωπα της περίπτωσης Β 13/02/2012 ΑΛΛΗ ΑΓΟΡΑ 9.167.082 10.083.790,00 Α ΕΚΤΟΣ
Β ΠΙΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος Δ.Σ Εκτελεστικό Λοιποί Συγγενείς 14/10/2010 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 200.000 300.000 Α Μετοχη (κοινη)
 A  ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
 Προεδρος Διευθ. συμβουλος
 ο Ιδιος
 08/07/2010  ΑΞΙΩΝ ΧΑ
 1.965.000  4.146.150  Π    Μετοχη (κοινη)
 Α  ΚΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου   Ο Ίδιος  18/06/2010  ΑΞΙΩΝ ΧΑ  1.250  1.675  Π    Μετοχή (Κοινή)
A
 ΚΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου
 Ο Ίδιος  16/06/2010  ΑΞΙΩΝ ΧΑ
 1.250  1.625  Π    Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 03/05/2010 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 13.000 19.500,00 Α   Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 02/02/2010 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 40.000 57.880,23 Α
  Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 22/01/2010 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 6.364 9.546,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 21/01/2010 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 12.160 18.804,80 Α
  Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 28/09/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 40.000 62.000,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 22/09/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 51.000 79.560,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
A ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Γεν. Διευθυντής Ο Ιδιος 18/08/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 4.250 0 Α
Λόγω συμμετοχής σε ΑΜΚ Μετοχή (Κοινή)
 ΠΙΤΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Λοιποί Συγγενείς 18/08/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 48.119 0 Α
Λόγω συμμετοχής σε ΑΜΚ Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο Ιδιος 18/08/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 450.119 0 Α
Λόγω συμμετοχής σε ΑΜΚ Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 18/08/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.870.578 0 Α
Λόγω συμμετοχής σε ΑΜΚ Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 18/03/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 50.000 43.954,32 Α
  Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 20/01/2009 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 20.000 16.712,88 Α
  Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 30/10/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.000 4.890,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 24/10/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 99.000 92.070,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 07/10/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 8.000 14.215,50 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á KOGIA PARASKEVI Internal Auditor Ο Ιδιος 06/10/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.000 4.000,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 03/10/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 13.000 31.200,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 30/09/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 6.000 16.184,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
 ΠΙΤΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Λοιποί Συγγενείς 22/09/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 19.000 61.000,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 19/09/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 7.900 25.122,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 18/09/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 10.000 32.045,88 Α
  Μετοχή (Κοινή)
 ΠΙΤΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Λοιποί Συγγενείς 16/09/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 16.000 55.360,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 15/09/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.700 9.485,90 Α
  Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 11/09/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.000 7.366,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 10/09/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.500 13.440,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 05/09/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.300 8.924,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 02/09/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.000 11.781,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 28/08/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 9.000 35.677,80 Α
  Μετοχή (Κοινή)
A ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 06/0820/08 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.000 21.200,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
 ΠΙΤΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Λοιποί Συγγενείς 01/08/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 10.000 42.002,00 Π
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 15/07/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 7.000 28.029,70 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 02/07/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 8.000 32.764,64 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 26/06/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 25.000 106.000,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 17/06/2006 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 9.000 39.240,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 23/05/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 72.428 311.580,40 Π
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 20/05/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 20.000 84.000,00 Π
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 19/05/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 100.000 418.000,00 Π
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 09/05/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.500 14.086,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 05/05/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.230 8.629,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 02/05/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 12.923 48.328,64 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 23/04//2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.700 5.988,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 22/04/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.500 12.510,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 21/04/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.450 5.202,60 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 18/04/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 10.000 36.260,78 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 15/04/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 960 3.367,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 14/04/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 16.890 57.909,60 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 11/04/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 10.500 37.115,48 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 11/04/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 8.200 29.711,94 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 10/04/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.100 18.152,88 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 09/04/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.600 20.446,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 08/04/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 13.400 48.926,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 07/04/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.410 9.140,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 04/04/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.000 3.735,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 03/04/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 500 1.800,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 03/04/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 40.000 141.600,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 02/04/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.100 7.366,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 31/03/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 30.000 104.986,58 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 31/03/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 11.900 40.990,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 28/03/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 27.520 94.562,96 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 27/03/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 6.050 20.129,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 26/03/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 4.000 13.553,16 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 26/03/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 22.600 77.115,80 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 20/03/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 12.595 42.164,40 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 19/03/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.000 10.422,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 18/03/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.230 4.362,40 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 29/02/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.000 3.749,40 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 28/02/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.535 13.548,20 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 27/02/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 300 1.1164,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 26/02/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 6.900 27.609,20 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 25/02/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.400 5.430,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 22/02/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.718 6.537,68 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 21/02/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 9.900 37.928,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 20/02/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 4.100 15.477,40 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 19/20/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 10.900 42.606,02 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 18/02/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 820 3.143,20 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 15/02/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 4.000 15.184,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 14/02/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.800 22.781,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 13/02/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 7.700 29.666,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 12/02/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 4.900 17.704,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 12/02/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 10.000 36.640,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 11/02/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.200 11.102,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 08/02/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.500 5.230,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 07/02/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 30.000 102.032,52 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 06/02/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 13.000 46.540,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 23/01/2008 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 30.000 94.200,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΠΙΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πρόεδρος
Διευθ. Σύμβουλος
Ο Ιδιος 11/12/2007 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.000.000 4.500.000,00 Π
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΚΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Ο Ιδιος 13/09/2007 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 4.830 20.978,80 Π
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΚΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Ο Ιδιος 14/08/2007 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 40 158,40 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΚΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Ο Ιδιος 13/08/2007 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 4.830 18.354,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)
Á ΛΙΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 13/06/2007 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.500 8.300,00 Α
  Μετοχή (Κοινή)

Λόγος Υποβολής
Α: ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Β: ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Α/Π
Α: Αγορά / Απόκτηση
Π: Πώληση / Διάθεση

Παρ. (Παρατηρήσεις)
1: Λόγω συμμετοχής σε ΑΜΚ
2: Λόγω εξάσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών που παρέχεται στο προσωπικό
3: Λόγω δωρεάς
4: Λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης κ.λ.π.
5. Λόγω μετατροπής ή ανταλλαγής ομολογιών
6. Ανταλλαγή λόγω προαιρετικής δημόσιας πρότασης
7. Γονική Παροχή