Αναζήτηση:
English
Περιβαλλοντική συνείδηση

περισσότερα
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

περισσότερα
Εταιρική Παρουσίαση

περισσότερα
Profile

Η εταιρία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε ιδρύθηκε το 1992 και μέσω μιας σειράς εξαγορών και συνεχόμενων επενδύσεων αναδείχθηκε ως μια από τις πρωτοπόρες, πλήρως καθετοποιημένες εταιρίες στο μεσογειακό κλάδο της Ιχθυοκαλλιέργειας. Ανάμεσα στις πιο σημαντικές εξαγορές, συγκαταλέγονται και αυτές των εταιριών Neptunus Α.Ε, Ζωονομή Α.Ε, Mare Nostrum Α.Ε και Μέρκος Α.Ε.
Ο οργανωμένος ποιοτικός έλεγχος σε συνδυασμό με την επίτευξη της πλήρης, από το 2007, καθετοποίησης της παραγωγής, έχουν μετατρέψει τον ΔΙΑ σε έναν όμιλο με την δυνατότητα να ελέγχει πλήρως την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα όλων των ενεργειών του, σε προϊοντικό  και χρηματοοικονομικό επίπεδο.
Επί του παρόντος ο όμιλος έχει υπό τον έλεγχο του τις εξής επιχειρησιακές μονάδες:

  • 2 Ιχθυογεννητικούς σταθμούς
  • 31 Μονάδες πάχυνσης
  • 8 Σύγχρονα συσκευαστήρια
  • 2 Κέντρα διανομής
  • 1 Εργοστάσιο επεξεργασίας ψαριών

Οι κύριες εμπορευόμενες κατηγορίες προϊόντων είναι:

  • Ολόκληρα ψάρια, φρέσκα ή κατεψυγμένα
  • Επεξεργασμένα ψάρια (καθαρισμένα / φιλέτα)
  • Προϊόντα Map (συσκευασμένα σε ειδικά τροποποιημένη ατμόσφαιρα).
  • Γονος ψαριών

[Profile] [Ιστορικό] [Διοικητικό Συμβούλιο] [Δομή Ομίλου] [Ανθρώπινο Δυναμικό] [Στατιστικά Κλάδου]