Αναζήτηση:
English
Μονάδα επεξεργασίας

Λαμβάνοντας το μήνυμα της αγοράς για καταναλωτική ευκολία και ταχύτητα προχωρήσαμε σε δυναμικές επενδύσεις στον τομέα της επεξεργασίας και της τυποποίησης των ιχθυηρών. Αποκτήσαμε το πιο σύγχρονο εργοστάσιο στην Ελλάδα με στόχο την κυρίαρχη τοποθέτησης μας στην αγορά των (φρέσκων ή κατεψυγμένων) επεξεργασμένων και τυποποιημένων ιχθυηρών. Το εργοστάσιο, συνολικού εμβαδού 13,000μ2 , διαθέτει εγκαταστάσεις επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας, ψύξης και διανομής με το πιο εξελιγμένο και αυτοματοποιημένο εξοπλισμό, καλύπτοντας και όλες τις απαιτήσεις των διεθνών προδιαγραφών ποιότητας.

 

[Ιχθυογενετικοί σταθμοί] [Μονάδες Πάχυνσης] [Μονάδα επεξεργασίας] [Συσκευαστικά κέντρα ] [Κέντρα διανομής]