Αναζήτηση:
English
Διοικητικό Συμβούλιο

περισσότερα
Profile Ομίλου

περισσότερα
Πιστοποιήσεις

περισσότερα
2009
2009
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

29/09/2009
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 Η
23/09/2009
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 Η
19/03/2009
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 Η
21/01/2009
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 Η

Δελτία Τύπου

31/03/2010
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2009
30/11/2009
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2009
31/08/2009
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009
15/07/2009
Στρατηγική συμμαχία με τον πολυεθνικό όμιλο BIOMAR
29/05/2009
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009
02/02/2009
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ.ΜΑΝΕΛΛΗ

Εταιρικές Ανακοινώσεις

01/10/2009
Ανακοίνωση διάθεσης κλασματικών υπολοίπων ως αποτέλεσμα της διανομής δωρεάν μετοχών
28/09/2009
ΒΙΟΜΑR ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
01/09/2009
ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
25/08/2009
Μετοχικό Κεφάλαιο της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε
07/08/2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
30/06/2009
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
12/06/2009
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
05/06/2009
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
29/05/2009
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι. FAMILY - Α.Ε.
16/04/2009
Εξαγορά ποσοστού της εταιρείας ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι. FAMILY - Α.Ε
30/03/2009
Διευκρινήσεις επί δημοσιευμάτων