Αναζήτηση:
English
Διοικητικό Συμβούλιο

περισσότερα
Profile Ομίλου

περισσότερα
Πιστοποιήσεις

περισσότερα
2013
2013
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

09/07/2013
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
05/07/2013
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
05/07/2013
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
02/07/2013
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
25/06/2013
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
18/06/2013
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
04/04/2013
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
04/04/2013
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Δελτία Τύπου

05/03/2013
Ανακοίνωση Αποχώρησης από τον Πόρο

Εταιρικές Ανακοινώσεις

19/12/2013
Αναβολή Συζήτησης Αίτησης Άρθρου 99
04/12/2013
Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης ΔΣ
04/12/2013
Γνωστοποίηση Αλλαγής Διευθυντικών Στελεχών
02/12/2013
Ανακοίνωση Κατηγορίας Επιτήρησης 9Μ 2013
17/10/2013
Εξελίξεις στη διαδικασία συγχώνευσης
01/10/2013
Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου
27/09/2013
Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
12/09/2013
Ανακοίνωση σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
11/09/2013
Παραίτηση Μέλους Δ.Σ.
10/09/2013
Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του Ν.3588/2007
04/09/2013
Ανακοίνωση σχετική με την Κατηγορία Επιτήρησης
09/07/2013
Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης
28/06/2013
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
28/06/2013
Ανακοίνωση σχετική με Συγχώνευση
21/06/2013
Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού
11/06/2013
Ανακοίνωση σχετική με την Κατηγορία Επιτήρησης
07/06/2013
Σχέδιο Αποφάσεων
07/06/2013
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 28/06/2013
07/06/2013
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
07/06/2013
Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
06/06/2013
Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
05/06/2013
Παραίτηση Δ/ντος Σύμβουλου
04/04/2013
Ανακοίνωση Συγχώνευσης
01/04/2013
Ανακοίνωση σχετικά με σχολιασμό δημοσιευμάτων τύπου
27/03/2013
Ανακοίνωση σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
22/03/2013
Τροποποίηση των όρων του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου
15/03/2013
Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου
01/02/2013
Ανάκληση απόφασης συγχώνευσης